Z podajnikiem ślimakowym GR-MG Plus

Kotły C.O. typu GR-MG Plus  

GM-Mg
gm=20szkic_1

GM

naklejka 5 klasa


GR-MG Plus.jpg 20GR-MG Plus 15

IMG_0001

2

Producent kotłów zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych parametrów w tabeli , ze względu na ciągłe udoskonalanie produktu.

Podane wartości w tabelach mają więc znaczenie orientacyjne.